آز زیست استادشهامت
 
1-  Animal Kingdom       سلسله جانوري 
2-   Metazoa Subkingdom زير سلسله متازوآ     
 
Phylum Annelida  -3-       شاخه  
6-  Oligochaeta Class رده دوزيستان    
 
   
 
  Lumbricus terrestris
 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:54  توسط بهنوش رحمانی  |